Evenimente
www.cms-cs.ro
COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com
Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puțin 20 de credite anual. În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medicale, medicii stomatologi sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național, sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.
Conform articolului 3 din Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr 17. din 22 mai 2020: În anul 2020, avizarea certificatului de membru pentru anul următor nu va fi condiționată de realizarea creditelor de educație medicală continuă prevăzute la art. 5 alin. (1), ultima teză și la alin. (2) din Decizia Consiliului Național nr 58/2011. Dec 58.CN/2011: Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puțin 20 de credite anual. (2) Medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege și care solicită avizul de prelungire a activității de medicină dentară conform dispozițiilor Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România au obligația de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de credite de EMC.
Revista Română de Stomatologie
Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puțin 20 de credite anual. În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medicale, medicii stomatologi sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național, sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.
Evenimente

www.cms-cs.ro

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com
Conform articolului 3 din Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr 17. din 22 mai 2020: În anul 2020, avizarea certificatului de membru pentru anul următor nu va fi condiționată de realizarea creditelor de educație medicală continuă prevăzute la art. 5 alin. (1), ultima teză și la alin. (2) din Decizia Consiliului Național nr 58/2011. Dec 58.CN/2011: Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puțin 20 de credite anual. (2) Medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege și care solicită avizul de prelungire a activității de medicină dentară conform dispozițiilor Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România au obligația de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de credite de EMC.
Revista Română de Stomatologie