www.cms-cs.ro
COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com
Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 25 aprilie 2006, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt: a) cetateni ai statului roman; b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul unui cetatean roman, precum si descedentii si ascendentii in linie directa aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr.260/2005; e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).
Documente necesare pentru vizarea Certificatului de Membru: -Cererea de vizare (o puteti gasi la colegiu sau in atasament); -Copie asigurare malpraxis; -Copii dupa diplomele de participare (cursuri,congrese,seminare, etc); -Achitarea cotizatiei la zi.
Taxe Taxe

www.cms-cs.ro

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI CARAȘ-SEVERIN Secretariat 0742316498 Presedinte 0745861515 colegiulmedicilorstomatologics @outlook.com
Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 25 aprilie 2006, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt: a) cetateni ai statului roman; b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul unui cetatean roman, precum si descedentii si ascendentii in linie directa aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr.260/2005; e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).
Documente necesare pentru vizarea Certificatului de Membru: -Cererea de vizare (o puteti gasi la colegiu sau in atasament); -Copie asigurare malpraxis; -Copii dupa diplomele de participare (cursuri,congrese,seminare, etc); -Achitarea cotizatiei la zi.
Taxe Taxe